Home Onze aanpak Persoonlijke aanpak
SevenO interieurarchitecten
Kantoor renovatie Vitralux - interieurarchitecten SevenO
Sabine SevenO interieurarchitecten
Interieur projecten particulieren - SevenO
Sabine SevenO interieurarchitecten
Kantoor renovatie Vitralux - interieurarchitecten SevenO
SevenO interieurarchitecten
Interieur project Audi garage - SevenO
Home office ontwerp interieurarchitecten SevenO
Kantoor renovatie Vitralux - interieurarchitecten SevenO
Kantoor ontwerp - interieurarchitecten SevenO

Stap 1: moodboard opstellen

Van zodra een project start, creëren we met een moodboard om de juiste richting in te slaan. Hiervoor werken we nauw met jou samen. We betrekken er eventueel zelfs jouw personeel bij zodat de werkomgeving voor iedereen optimaal is. De waarden van jouw bedrijf vertalen we in tastbare materialen, kleuren en zelfs in muziek of geuren. Dit combineren we met de wensen die je hebt voor het interieur van je bureau. Ons doel is om jouw identiteit zodanig naar buiten te brengen dat iedereen die het kantoor betreedt, direct voelt waar jouw bedrijf voor staat.

Stap 2: concept & ruimtelijke planning

Op basis van het opgestelde moodboard maken we samen met jou een concept op. Hierbij houden we ook rekening met de beschikbare ruimte die we hebben. We gaan de oppervlakte zo efficiënt mogelijk gebruiken, zodat jij er het meest kan uithalen. Van zodra het concept klaar is, werken we alles uit in als ware het een draaiboek voor een film. We gaan dan dieper in op circulatie, de materialen, muziek en meer – kortom, alles om een stimulerende omgeving te creëren. We gebruiken dit draaiboek als leidraad om het concept tot in de details tot leven te wekken.

Stap 3: realisatie van het project

Seven O werkt met een aantal vaste partners om de totale uitvoering van het concept binnen een haalbare tijdspanne te realiseren. Wat is het grootste voordeel voor jou? Jij hoeft je nergens meer zorgen om te maken, want wij leiden alles in goede banen. We werken bovendien onafhankelijk zodat er geen bijkomende kosten zijn en de levertijd niet in het gedrang komt. Voor ons is volledige transparantie enorm belangrijk. Onze offerte is daar het bewijs van: alles wat je als opdrachtgever betaalt, wordt nauwgezet in kaart gebracht. Zo sta je nooit voor onaangename financiële verrassingen.

Stap 4: nazorg

Wij blijven steeds bereikbaar voor eventuele updates, problemen … Ja, ook nadat het project is afgerond. Met plezier helpen we jou om het concept mee te laten groeien in de richting waarin jouw bedrijf groeit. Welke update je ook wenst, wij staan voor je klaar.